Lafab, Larnebratts Försäljnings Aktiebolag

Östergötlands län

Information

Lafab, Larnebratts Försäljnings Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Vadstena. Det är nämligen den kommunen som Lafab, Larnebratts Försäljnings Aktiebolag finns i och den tillhör även Östergötlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Lafab, Larnebratts Försäljnings Aktiebolag som idag finns i Östergötlands län har varit registrerat sedan 1980-01-24. Men sedan 1985-01-01 så har Lafab, Larnebratts Försäljnings Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Plommong. 1, 582 49, Linköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Lafab, Larnebratts Försäljnings Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 013-219944.

Vadstena arbetar för att verksamheter som Lafab, Larnebratts Försäljnings Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Lafab, Larnebratts Försäljnings Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Östergötlands län.

Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultativ verksamhet och agentur inom kontorsutrustningsbranschen, ävensom idka därmed förelig verksamhet.

Firmatecknare för Lafab, Larnebratts Försäljnings Aktiebolag är följande:
Uppgift om firmateckning saknas Styrelsen ska bestå av 2 ledamöter och 1 suppleant. Bolaget saknar följaktligen registrerad behörig styrelse, i följd varav uppgift rörande rätten att teckna firman saknas..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Lafab, Larnebratts Försäljnings Aktiebolag och det är följande personer, Larnebratt, Lars Sverre Tore som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Larnebratt, Per Sverre som är född 1966 och har titeln Suppleant, Martinsson, Leif Håkan som är född 1951 och har titeln Revisor, Karlsson, Barbro Ingegärd som är född 1950 och har titeln Revisorssuppleant, Motala Revisionsbyrå Aktiebolag som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Lafab, Larnebratts Försäljnings Aktiebolag är 556203-3075.