Vadstena Sparbank

Östergötlands län

Information

Vadstena Sparbank är ett av många företag som finns i Vadstena. Det är nämligen den kommunen som Vadstena Sparbank finns i och den tillhör även Östergötlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Vadstena Sparbank är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Vadstena Sparbank som idag finns i Östergötlands län har varit registrerat sedan 1839-01-01.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Storg. 14, 592 30, Vadstena. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Vadstena Sparbank så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0143-75500.

Vadstena arbetar för att företag som Vadstena Sparbank ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Vadstena Sparbank. Det finns flera företag i Östergötlands län.

Sparbanken får driva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Sparbanken får i sin verksamhet, bland annat: 1. Låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter 2. Lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsument- kredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar 3. Medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar, avbetalning med säkerhet i lös egendom, fakturabe- låning eller att upplåta lös egendom till nyttjande (leasing) 4. Förmedla betalningar 5. Tillhandahålla betalningsmedel 6. Ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden 7. Medverka vid värdepappersemissioner 8. Lämna ekonomisk och juridisk rådgivning 9. Förvara värdepapper 10. Driva rembursverksamhet 11. Tillhandahålla värdefackstjänster 12. Driva valutahandel 13. Driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som före- skrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt registreras som förvaltare under de förutsättningar som anges i lagen (2004:46) om investeringsfonder 4 kap. 12§ 14. Lämna kreditupplysning under de förutsättningar som före- skrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173) 15. Förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 16. Förvalta fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 17. Ge rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor 18. Förmedla försäkringar 19. Tillhandahålla datatjänster 20. Tillhandahålla posttjänster efter tillstånd 21. Driva pensionssparrörelse efter tillstånd

Firmatecknare för Vadstena Sparbank är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av en av -ledamöterna i förening med en av -Anneflod, Karin Birgitta Lovisa -Engdahl, Mikael Karl-Erik -Karlsson, Rolf Jörgen Håkan Firman tecknas två i förening av -Anneflod, Karin Birgitta Lovisa -Engdahl, Mikael Karl-Erik -Karlsson, Rolf Jörgen Håkan.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Vadstena Sparbank och det är följande personer, Anneflod, Karin Birgitta Lovisa som är född 1955 och har titeln Extern firmatecknare, Karlsson, Rolf Jörgen Håkan som är född 1951 och har titeln Extern firmatecknare, Persson, Claes Royne som är född 1956 och har titeln VD, Engdahl, Mikael Karl-Erik som är född 1965 och har titeln Ställföreträdande VD, Persson, Claes Royne som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersén, Per Emil som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande.Hendeby, Henrik Harald som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot,Vice styrelseordförde, Rylander, Björn Erik som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot,Vice styrelseordförde, Jakobsson, Claes Bertil Sture som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot.Pettersson, Bengt Erik som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot.Wiklund, Anna Katarina som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot.Engdahl, Mikael Karl-Erik som är född 1965 och har titeln Suppleant.Bengtsson, Märta Birgitta som är född 1955 och har titeln Suppleant.Pettersson, Dan-Ive Karl som är född 1962 och har titeln Suppleant.Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor.Hjalmarsson, Claes Håkan som är född 1962 och har titeln Revisor.Tegidius, Clas Henrik som är född 1966 och har titeln Huvudansvarigrevisor.Ernst & Young Sweden AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Vadstena Sparbank är 524000-5719.