Besök Vadstena ekonomisk förening

Östergötlands län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse och deltagande i verksamheten genom att: -utveckla Turist- och besöksnäringen i Vadstena och dess omgivande geografiska område. -verka för att engagera alla medlemmar att gemensamt utveckla kundanpassade produkter tjänster såsom paketarrangmang, förmedling av logi-,måltids-,besöks- och upplevelsetjänster, såväl slutna kundanpassade arrangemang som offentliga konserter, upplevelsehelger, temahelger och utbildningsarrangemang. -Föreningen äger rätt att bedriva projektverksamhet vilken syftar till att utveckla föreningen och medlemsföretagen - Syftet är att stärka det ekonomiska utfallet för medlemmarna. Föreningen skall organiseras i syfte att driva en kommersiell verksamhet. Föreningen äger rätt att utveckla ett nätverk av intressenter och presumtiva medlemmar i syfte att informera och för en dialog med dessa i gemensamma utvecklingsfrågor. Vid behov kan styrelsen upprätta regler målsättning för nätverket. Nätverket är ej medlemmar i föreningen utan betalar en årsavgift för föreningens förvaltning av verksamheten, därutöver skall samarbetsavtal träffas.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Besök Vadstena ekonomisk förening vars bolagstyp är Ekonomisk förening.

I Vadstena så är Besök Vadstena ekonomisk förening ett av många bolag vars bolagstyp är Ekonomisk förening och tittar vi till hela Östergötlands län så finns det ännu fler.

Vadstena arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Vadstena och i Östergötlands län. Redan 2004-12-29 så skapades Besök Vadstena ekonomisk förening och företaget är har F-skattsedel Besök Vadstena ekonomisk förening har haft det sedan 2005-02-17.

Besök Vadstena ekonomisk förening är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 2005-02-17

769611-8608 är organisationsnummret för företaget som finns i Vadstena.

Just nu är Besök Vadstena ekonomisk förening och det finns många företag som är i Östergötlands län

Vill ni komma i kontakt med Besök Vadstena ekonomisk förening så går det att nå dem via telefon på 0143-12221 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Besök Vadstena ekonomisk förening är Eriksson, Annette Veronica som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Jurander, Johan Niklas som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Mattsson, Eva Karin Monica som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, .