HSB Bostadsrättsförening Birgitta i Vadstena

Östergötlands län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Birgitta i Vadstena vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Vadstena så är HSB Bostadsrättsförening Birgitta i Vadstena ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Östergötlands län så finns det ännu fler.

Vadstena arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Vadstena och i Östergötlands län. Redan 2003-12-05 så skapades HSB Bostadsrättsförening Birgitta i Vadstena och företaget är har ej F-skattsedel.

769610-2503 är organisationsnummret för företaget som finns i Vadstena.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Birgitta i Vadstena och det finns många företag som är i Östergötlands län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Birgitta i Vadstena så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Aleryd, Eva Anita -Gustafsson, Maud Anna Kristina -Stenberg Larsson, Gunnel Marianne -Tingman, Kurt Arne Bertil

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Birgitta i Vadstena är Aleryd, Eva Anita som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Maud Anna Kristina som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Jan Evert som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Stenberg Larsson, Gunnel Marianne som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Tingman, Kurt Arne Bertil som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Wrangsjö, Karin Elisabet som är född 1941 och har titeln Suppleant.