Riksbyggens Bostadsrättsförening Vadstenahus nr 5

Östergötlands län

Information

I Vadstena finns det ett Bostadsrättsförening som heter Riksbyggens Bostadsrättsförening Vadstenahus nr 5. Det finns flera verksamheter som liknar Riksbyggens Bostadsrättsförening Vadstenahus nr 5 i Östergötlands län. Vadstena är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1961-03-24 så har Riksbyggens Bostadsrättsförening Vadstenahus nr 5 varit registrerat och sedan 2005-05-07 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Vadstenahus nr 5 och det finns fler verksamheter som är det i Vadstena.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Vadstenahus nr 5 så kan man gör det genom att posta ett brev till Riddarg. 4, 592 40, Vadstena. Vi ni istället prata med Riksbyggens Bostadsrättsförening Vadstenahus nr 5 så kan ni göra det på 013-249321.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Gunnarsson, Bengt Jim som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Ohlsson, Bengt Göran Vilhelm som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Knut Arne som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Segrell, Ursula Renate Heidi som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Tomic, Vidomir som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Engström, Gunnar Åke som är född 1940 och har titeln SuppleantSjöborg, Evi Sigrid Margareta som är född 1937 och har titeln Suppleant, Ström, Erik Stefan som är född 1977 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Vadstenahus nr 5 har 724000-1169 som sitt organisationsnummer.