HSB Bostadsrättsförening Mjölnaren i Vadstena

Östergötlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Mjölnaren i Vadstena hittar ni ett Östergötlands län som inte är som andra län. I Östergötlands län hittar ni Vadstena som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Mjölnaren i Vadstena finns. I Vadstena så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Östergötlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Mjölnaren i Vadstena tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Mjölnaren i Vadstena har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Mjölnaren i Vadstena så kan ni göra det genom att skicka er post till Motalag. 15 A, 592 32, Vadstena men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Vadstena arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Östergötlands län för att locka till sig fler bolag.

HSB Bostadsrättsförening Mjölnaren i Vadstena har idag 724000-0542 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Solveig Davidsson, Elisabet Almestål, Tomas Uggla och Inger Hjalmarsson, två i förening. är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Mjölnaren i Vadstena

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Mjölnaren i Vadstena så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Almestål, Karin Elisabeth som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Davidsson, Solveig Ragnhild V som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Gösta Kennet som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Uggla, Nils Lars Tomas som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjalmarsson, Inger Birgitta som är född 1937 och har titeln Suppleant, .