Förskolan och Fritidshemmet AnnOrlunda Ekonomisk förening

Östergötlands län

Information

Förskolan och Fritidshemmet AnnOrlunda Ekonomisk förening hittar ni ett Östergötlands län som inte är som andra län. I Östergötlands län hittar ni Vadstena som är den kommunen där Förskolan och Fritidshemmet AnnOrlunda Ekonomisk förening finns. I Vadstena så finns det många olika Ekonomisk förening och i Östergötlands län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Förskolan och Fritidshemmet AnnOrlunda Ekonomisk förening tillhör verksamheterstypen Ekonomisk förening och verksamheten har ej F-skatt. Förskolan och Fritidshemmet AnnOrlunda Ekonomisk förening har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Förskolan och Fritidshemmet AnnOrlunda Ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0143-10149.

Vadstena arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Östergötlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Förskolan och Fritidshemmet AnnOrlunda Ekonomisk förening har idag 716425-8761 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Förskolan och Fritidshemmet AnnOrlunda Ekonomisk förening

Föreningens ändamål är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva enskild barnomsorg i form av föräldrakooperativ förskola och fritidshem för medlemmarnas barn. Medlemmarna skall delta i verksamheten på sätt som beslutas av föreningsstämman.

I Förskolan och Fritidshemmet AnnOrlunda Ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Blohm, Hans Gösta som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundström, Jan Erik som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhman, Lars Edvard som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Annika Martina som är född 1971 och har titeln Suppleant, Palmér, Hans Anders som är född 1968 och har titeln Suppleant, .