Bostadsrättsföreningen Biskopen 1 i Vadstena

Östergötlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Biskopen 1 i Vadstena hittar ni ett Östergötlands län som inte är som andra län. I Östergötlands län hittar ni Vadstena som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Biskopen 1 i Vadstena finns. I Vadstena så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Östergötlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Biskopen 1 i Vadstena tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Biskopen 1 i Vadstena har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Biskopen 1 i Vadstena så kan ni göra det genom att skicka er post till Gräsg. 27, 592 30, Vadstena men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0143-13833.

Vadstena arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Östergötlands län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Biskopen 1 i Vadstena har idag 716402-8487 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Anckarman, Lars Olof -Kvist, Berit Iris Gunilla är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Biskopen 1 i Vadstena

Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obe- gränsad tid.

I Bostadsrättsföreningen Biskopen 1 i Vadstena så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Anckarman, Lars Olof som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Kennberg, Inga-Lill Margareta som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Kennberg, Per Tommy som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Kvist, Berit Iris Gunilla som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Anckarman, Eva Elisabet som är född 1936 och har titeln Suppleant, Edqvist, Linnea Elisabet som är född 1913 och har titeln Suppleant.